Ekodesign

 Jako ekodesign je obecně označován design, který do vývoje a návrhu produktů zahrnuje i hledisko ochrany životního prostředí.

Ekodesign můžeme definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.[1]

  Naším slovem - lahev, která je navržena tak, aby:

  • se líbila koncovému zákazníkovi a obstála v konkurenčním boji
  • maximalizovalo se využití místa na paletě
  • byla pevná
  • použilo se co nejmenšího množství materiálu
  • efektivně se vyráběla na strojích s minimálními dopady na životní prostředí
  • měla nejnižší cenu

 

VÍTE, ŽE V BEMA LANŠKROUN VÁM NAVRHNEME LAHVE PODLE NEJMODERNĚJŠÍCH TRENDŮ EKODESIGNU?

Rádi pomůžeme, poradíme, vysvětlíme, navrhneme a vyrobíme lahve.

 

- INOVACE LAHVÍ NA VÍNO – EKODESIGN

vino - novy zavit

 

- MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ MÍSTA NA PALETĚ  

Balte své výrobky efektivně a využijte maximální vytížení palety. U lahve Monika efektivní vytížení palety na 96,9%.

 

Monika - LOGISTIKA lahev 1l-web