Ekodesign

Jako ekodesign je obecně označován design, který do vývoje a návrhu produktů zahrnuje i hledisko ochrany životního prostředí.

Ekodesign můžeme definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.[1]

  Naším slovem: láhev které je navržena tak, aby:

  • se líbila koncovému zákazníkovi a obstála v konkurenčním boji
  • maximalizovalo se využití místa na paletě
  • byla pevná
  • použití co nejmenšího množství materiálu
  • efektivně se vyrábí na strojích s minimálními dopady na Žp
  • má nejnižší cenu

Toto je návrh na několik informačních letáků podle kategorií pro naše zákazníky:

VÍTE, ŽE V BEMA LANŠKROUN VÁM NAVRHNEME LAHVE PODLE NEJMODERNĚJŠÍCH TRENDŮ EKODESIGNU

Rádi pomůžeme, poradíme, vysvětlíme, navrhneme a vyrobíme lahve

 

 

INOVACE LAHVÍ NA MLÉKO – EKODESIGN

INVACE LAHVÍ NA VÍNO – EKODESIGN