Průvodce indukční vložkou

BEMA - Průvodce indukční vložkou -  klikni zde a podívej se 

 

Potřebujete hermeticky utěsnit hotový výrobek, prodloužit jeho životnost?

PROČ INDUKČNÍ VLOŽKA (těsnění s hliníkovou indukcí)?

Hlavním úkolem indukčních vložek je prodloužit životnost výrobku a chránit jej před třetími stranami. Indukční vložka navíc zajišťuje hermetické utěsnění celého systému hotového výrobku. Díky použití indukčních vložek může balení hotových výrobků splňovat požadavky Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na balení, protože lze rychle ověřit, zda nedošlo k zásahu do vstupu obalu. Mezi další výhody patří ochrana proti oxidaci, bakteriím, páře a cizím příchutím.
Indukční vložky, uzavírají nádoby z PET a PE, jsou k dispozici v různých tvarech, provedeních a s různými vlastnostmi (snadno a obtížně se trhají).

ÚVODNÍ INFORMACE

KONSTRUKCE

Indukční vložky se dělí na ty, které se delaminují a po uzavření obalu zůstává část vložky uvnitř víčka, a na ty, které se nedelaminují – celá indukční vložka zůstává na nádobě/lahvi. Společnou součástí obou typů indukčních vložek je polymer, který je v přímém kontaktu s okrajem obalu a je s ním kompatibilní. To znamená, že pokud chceme utěsnit obal vyrobený z PET [poly(ethylentereftalát)], polymer umístěný na vložce bude také PET [poly(ethylentereftalát)]. Indukční vložky se aplikují na vnitřní stranu uzávěrů.

DELAMINAČNÍ VLOŽKY

Delaminační vložky kromě ochrany vstupu před ztrátou vlastností představují sekundární těsnění pro koncového uživatele.

Konstrukce vložky se může skládat z následujících vrstev: , vosková vrstva – 3, hliníková fólie – 2 a polymer – 1. Polymer [1] musí být kompatibilní s materiálem obalu, aby byl schopen vytvořit pevné těsnění a zajistit pevnost při přetržení požadovanou pro používání.

NEDELAMINAČNÍ VLOŽKY

Nedelaminační vložka je tenčí než delaminační vložka. Po otevření balení se odstraní ze systému.

Příklad konstrukce těsnicí vložky pro nádobu z PET se může skládat z následujících vrstev: polyester, PU laminovací lepidlo, pěnový polyethylen, PU laminovací lepidlo, hliník, polyester (pro utěsnění). Těsnicí polymer musí být kompatibilní s materiálem obalu, aby dokázal vytvořit pevnou vazbu a zajistit pevnost při přetržení požadovanou pro používání.

SPRÁVNÝ PROCES UTĚSŇOVÁNÍ

KLÍČOVÉ PARAMETRY PRO VYTVOŘENÍ SPRÁVNÉHO SPOJE JSOU:

· Doba působení elektromagnetického pole

· Nastavení výkonu zařízení

DELAMINAČNÍ VLOŽKY - POPIS PROCESU

Po našroubování víčka na nádobu a jeho umístění pod těsnicí hlavu dojde vlivem vytvořeného magnetického pole k následujícímu:

- indukce v hliníkové fólii, která způsobí odporový ohřev;

- pak se polymerová vrstva, která je nanesena na hliníkovou vrstvu, roztaví a rozprostře po okraji obalu;

- u vícevrstvých delaminačních vložek se navíc vosk, který spojuje hliníkovou fólii s vrstvou kartonu, roztaví a je kartonem absorbován. Tento jev můžete pozorovat podle žlutých stop na kartonu a bílých stop na hliníkové vrstvě;

- po procesu utěsnění a vypnutí elektromagnetického pole se polymer ochladí a ztuhne, čímž se fólie spojí s okrajem obalu.

Proto se nedoporučuje otevírat obaly bezprostředně po procesu uzavírání.

Po odšroubování uzávěru z obalu zůstane hliníková fólie přilepená k okraji nádoby a vrstva kartonu (platí pouze pro delaminační vícevrstvé vložky) zůstane uvnitř uzávěru. 

 

NEDELAMINAČNÍ VLOŽKY - POŽADAVKY NA PROCES 

· Druh použitého vstupu

· Typ použitého indukčního těsnicího zařízení: ruční, automatické a možnosti jeho nastavení.

· Prostředí, kde se proces provádí

Pro správné spojení indukční vložky s obalem je třeba dodržet následující pravidla:

- Volba vhodného šroubovacího momentu pro daný systém; indukční vložka musí být v kontaktu s celým okrajem nádoby/lahve.

- Žádné znečištění na kontaktní ploše vložky – obalu; znečištění může pocházet z produktů, jež jsou například práškové nebo mastné. Jakýkoli druh znečištění může přispět k místním vadám spoje mezi nádobou a indukční vložkou. Kromě toho by kontaktní plocha neměla být ošetřena chemickými látkami nebo plamenem.

- Složky obalu doporučujeme před použitím 24 hodin kondicionovat.

- Neotevírejte obal ihned po procesu utěsnění, je nutné ochladit složky, aby se vytvořil spoj mezi polymerem a polymerem obalu.

KONTROLA VZORKU

Správně provedené utěsnění se vyznačuje dobrou přilnavostí po celém obvodu okraje obalu, díky níž obstojí při zkouškách ověření těsnosti. Vlnění fólie bude malé a kartonová část nebude spálená, ale ponese stopy po žloutnutí vosku (platí pro delaminační vložky).

  

CHYBY PŘI UTĚSŇOVÁNÍ - JAK JE LZE NAPRAVIT?

Během utěsňování se mohou vyskytnout vady, které lze odstranit například změnou parametrů utěsňování. 

▪ NESPRÁVNĚ DELAMINOVANÁ VLOŽKA.

POPIS: Místo aby zůstala ve víčku, je kartonová část zachycena na nádobě.

PŘÍČINA: Výše uvedená situace může být způsobena:

- Nedostatečnou délkou cyklu a/nebo nedostatečným výkonem. 

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ:

Zvyšte výkonové parametry a/nebo prodlužte dobu cyklu těsnění. 

CHYBY PŘI UTĚSŇOVÁNÍ

▪ NEÚPLNÉ UTĚSNĚNÍ

POPIS: Spoj vložky s nádobou drží jen na některých místech, nikoliv po celém obvodu.

PŘÍČINA: Výše uvedená situace může být způsobena:

- nečistotami na okraji nádoby;

- ošetřením hrdla plamenem nebo chemickým ošetřením obalu na kontaktní ploše;

- indukční hlavou stroje umístěnou mimo střed;

- nedostatečnou délkou cyklu a/nebo nedostatečným výkonem;

- nedostatečným krouticím momentem při uzavírání víčkem;

- nesprávným tvarováním obalu na kontaktní ploše;

- nesprávnou velikostí nádoby a/nebo vložky;

- příliš brzkou kontrolou spoje.

 

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ:

Dokumentace: Po kontrole specifikací obalu (správná indukční vložka vhodná pro obal) určete správný krouticí moment pro utěsnění sady.

Těsnicí stroj: Zvyšte výkonové parametry a/nebo prodlužte dobu cyklu těsnicího stroje. Dbejte na to, aby byla hlava během cyklu umístěna uprostřed nad obalem.

Obal: Zajistěte čistotu na rozhraní vložky a obalu. Kontrolu obalu proveďte až po vychladnutí součástí.

 

▪ SPÁLENÍ

POPIS: Jednostranné spálení. Proces často doprovází zápach spáleniny. 

PŘÍČINA: Výše uvedená situace může být způsobena:

-  nečistotami na okraji nádoby;

-  ošetření hrdla plamenem nebo chemické ošetření obalu na kontaktní ploše;

-  indukční hlavou stroje umístěnou mimo střed;

-  příliš dlouhou dobou cyklu a/nebo příliš vysokým výkonem;

-  nedostatečným krouticím momentem při uzavírání;

-  nesprávným lisováním obalu na kontaktní ploše;

 

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ:

Dokumentace: Určete správný krouticí moment pro zašroubování sady. Utěsňovací zařízení: Snižte výkonové parametry a/nebo zkraťte dobu cyklu těsnicího stroje. Dbejte na to, aby byla hlava během cyklu umístěna uprostřed nad obalem.

Obal: Zajistěte čistotu na rozhraní vložky a obalu.

 

SOUHRNNÝ PŘEHLED: 

Vzhledem k tomu, že se každý těsnicí stroj může lišit svými parametry a hodnoty nastavení jsou dány použitým vstupním materiálem, doporučujeme vždy testování na finální výrobní lince.

Přesnost procesu je ovlivněna mnoha faktory, např:

- tlakem na kontaktní plochu; 

- teplotou prostředí; 

- nastavením těsnicí linky: výkonem, časem; 

- těsnicí hlavicí; 

- obalem + kompatibilitou indukční vložky; 

- čistotou kontaktní plochy obalu a vložky.

 

Ve společnosti BEMA provádíme zkušební testy obalů + vložek. Přibližné parametry jsou k dispozici na vyžádání.

 

 

 

 

HLAVNI BANERY -INDUKCNI VLOZKA 15-2-2024