Případové studie

Průvodce indukční vložkou

BEMA - Průvodce indukční vložkou -  klikni zde a podívej se 

 

Potřebujete hermeticky utěsnit hotový výrobek, prodloužit jeho životnost?

PROČ INDUKČNÍ VLOŽKA (těsnění s hliníkovou indukcí)?

Hlavním úkolem indukčních vložek je prodloužit životnost výrobku a chránit jej před třetími stranami. Indukční vložka navíc zajišťuje hermetické utěsnění celého systému hotového výrobku. Díky použití indukčních vložek může balení hotových výrobků splňovat požadavky Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na balení, protože lze rychle ověřit, zda nedošlo k zásahu do vstupu obalu. Mezi další výhody patří ochrana proti oxidaci, bakteriím, páře a cizím příchutím.
Indukční vložky, uzavírají nádoby z PET a PE, jsou k dispozici v různých tvarech, provedeních a s různými vlastnostmi (snadno a obtížně se trhají).

ÚVODNÍ INFORMACE

KONSTRUKCE

Indukční vložky se dělí na ty, které se delaminují a po uzavření obalu zůstává část vložky uvnitř víčka, a na ty, které se nedelaminují – celá indukční vložka zůstává na nádobě/lahvi. Společnou součástí obou typů indukčních vložek je polymer, který je v přímém kontaktu s okrajem obalu a je s ním kompatibilní. To znamená, že pokud chceme utěsnit obal vyrobený z PET [poly(ethylentereftalát)], polymer umístěný na vložce bude také PET [poly(ethylentereftalát)]. Indukční vložky se aplikují na vnitřní stranu uzávěrů.

DELAMINAČNÍ VLOŽKY

Delaminační vložky kromě ochrany vstupu před ztrátou vlastností představují sekundární těsnění pro koncového uživatele.

Konstrukce vložky se může skládat z následujících vrstev: , vosková vrstva – 3, hliníková fólie – 2 a polymer – 1. Polymer [1] musí být kompatibilní s materiálem obalu, aby byl schopen vytvořit pevné těsnění a zajistit pevnost při přetržení požadovanou pro používání.

NEDELAMINAČNÍ VLOŽKY

Nedelaminační vložka je tenčí než delaminační vložka. Po otevření balení se odstraní ze systému.

Příklad konstrukce těsnicí vložky pro nádobu z PET se může skládat z následujících vrstev: polyester, PU laminovací lepidlo, pěnový polyethylen, PU laminovací lepidlo, hliník, polyester (pro utěsnění). Těsnicí polymer musí být kompatibilní s materiálem obalu, aby dokázal vytvořit pevnou vazbu a zajistit pevnost při přetržení požadovanou pro používání.

SPRÁVNÝ PROCES UTĚSŇOVÁNÍ

KLÍČOVÉ PARAMETRY PRO VYTVOŘENÍ SPRÁVNÉHO SPOJE JSOU:

· Doba působení elektromagnetického pole

· Nastavení výkonu zařízení

DELAMINAČNÍ VLOŽKY - POPIS PROCESU

Po našroubování víčka na nádobu a jeho umístění pod těsnicí hlavu dojde vlivem vytvořeného magnetického pole k následujícímu:

- indukce v hliníkové fólii, která způsobí odporový ohřev;

- pak se polymerová vrstva, která je nanesena na hliníkovou vrstvu, roztaví a rozprostře po okraji obalu;

- u vícevrstvých delaminačních vložek se navíc vosk, který spojuje hliníkovou fólii s vrstvou kartonu, roztaví a je kartonem absorbován. Tento jev můžete pozorovat podle žlutých stop na kartonu a bílých stop na hliníkové vrstvě;

- po procesu utěsnění a vypnutí elektromagnetického pole se polymer ochladí a ztuhne, čímž se fólie spojí s okrajem obalu.

Proto se nedoporučuje otevírat obaly bezprostředně po procesu uzavírání.

Po odšroubování uzávěru z obalu zůstane hliníková fólie přilepená k okraji nádoby a vrstva kartonu (platí pouze pro delaminační vícevrstvé vložky) zůstane uvnitř uzávěru. 

 

NEDELAMINAČNÍ VLOŽKY - POŽADAVKY NA PROCES 

· Druh použitého vstupu

· Typ použitého indukčního těsnicího zařízení: ruční, automatické a možnosti jeho nastavení.

· Prostředí, kde se proces provádí

Pro správné spojení indukční vložky s obalem je třeba dodržet následující pravidla:

- Volba vhodného šroubovacího momentu pro daný systém; indukční vložka musí být v kontaktu s celým okrajem nádoby/lahve.

- Žádné znečištění na kontaktní ploše vložky – obalu; znečištění může pocházet z produktů, jež jsou například práškové nebo mastné. Jakýkoli druh znečištění může přispět k místním vadám spoje mezi nádobou a indukční vložkou. Kromě toho by kontaktní plocha neměla být ošetřena chemickými látkami nebo plamenem.

- Složky obalu doporučujeme před použitím 24 hodin kondicionovat.

- Neotevírejte obal ihned po procesu utěsnění, je nutné ochladit složky, aby se vytvořil spoj mezi polymerem a polymerem obalu.

KONTROLA VZORKU

Správně provedené utěsnění se vyznačuje dobrou přilnavostí po celém obvodu okraje obalu, díky níž obstojí při zkouškách ověření těsnosti. Vlnění fólie bude malé a kartonová část nebude spálená, ale ponese stopy po žloutnutí vosku (platí pro delaminační vložky).

  

CHYBY PŘI UTĚSŇOVÁNÍ - JAK JE LZE NAPRAVIT?

Během utěsňování se mohou vyskytnout vady, které lze odstranit například změnou parametrů utěsňování. 

▪ NESPRÁVNĚ DELAMINOVANÁ VLOŽKA.

POPIS: Místo aby zůstala ve víčku, je kartonová část zachycena na nádobě.

PŘÍČINA: Výše uvedená situace může být způsobena:

- Nedostatečnou délkou cyklu a/nebo nedostatečným výkonem. 

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ:

Zvyšte výkonové parametry a/nebo prodlužte dobu cyklu těsnění. 

CHYBY PŘI UTĚSŇOVÁNÍ

▪ NEÚPLNÉ UTĚSNĚNÍ

POPIS: Spoj vložky s nádobou drží jen na některých místech, nikoliv po celém obvodu.

PŘÍČINA: Výše uvedená situace může být způsobena:

- nečistotami na okraji nádoby;

- ošetřením hrdla plamenem nebo chemickým ošetřením obalu na kontaktní ploše;

- indukční hlavou stroje umístěnou mimo střed;

- nedostatečnou délkou cyklu a/nebo nedostatečným výkonem;

- nedostatečným krouticím momentem při uzavírání víčkem;

- nesprávným tvarováním obalu na kontaktní ploše;

- nesprávnou velikostí nádoby a/nebo vložky;

- příliš brzkou kontrolou spoje.

 

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ:

Dokumentace: Po kontrole specifikací obalu (správná indukční vložka vhodná pro obal) určete správný krouticí moment pro utěsnění sady.

Těsnicí stroj: Zvyšte výkonové parametry a/nebo prodlužte dobu cyklu těsnicího stroje. Dbejte na to, aby byla hlava během cyklu umístěna uprostřed nad obalem.

Obal: Zajistěte čistotu na rozhraní vložky a obalu. Kontrolu obalu proveďte až po vychladnutí součástí.

 

▪ SPÁLENÍ

POPIS: Jednostranné spálení. Proces často doprovází zápach spáleniny. 

PŘÍČINA: Výše uvedená situace může být způsobena:

-  nečistotami na okraji nádoby;

-  ošetření hrdla plamenem nebo chemické ošetření obalu na kontaktní ploše;

-  indukční hlavou stroje umístěnou mimo střed;

-  příliš dlouhou dobou cyklu a/nebo příliš vysokým výkonem;

-  nedostatečným krouticím momentem při uzavírání;

-  nesprávným lisováním obalu na kontaktní ploše;

 

NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ:

Dokumentace: Určete správný krouticí moment pro zašroubování sady. Utěsňovací zařízení: Snižte výkonové parametry a/nebo zkraťte dobu cyklu těsnicího stroje. Dbejte na to, aby byla hlava během cyklu umístěna uprostřed nad obalem.

Obal: Zajistěte čistotu na rozhraní vložky a obalu.

 

SOUHRNNÝ PŘEHLED: 

Vzhledem k tomu, že se každý těsnicí stroj může lišit svými parametry a hodnoty nastavení jsou dány použitým vstupním materiálem, doporučujeme vždy testování na finální výrobní lince.

Přesnost procesu je ovlivněna mnoha faktory, např:

- tlakem na kontaktní plochu; 

- teplotou prostředí; 

- nastavením těsnicí linky: výkonem, časem; 

- těsnicí hlavicí; 

- obalem + kompatibilitou indukční vložky; 

- čistotou kontaktní plochy obalu a vložky.

 

Ve společnosti BEMA provádíme zkušební testy obalů + vložek. Přibližné parametry jsou k dispozici na vyžádání.

 

 

 

 

HLAVNI BANERY -INDUKCNI VLOZKA 15-2-2024

Případová studie - výroba lahví pro firmu NanoComplex

L TRAUMAPET lahve-22-11-2023

 

 

Při spolupráci se značkou NanoComplex s.r.o. bylo cílem navrhnout netradiční lahvičky pro výrobkovou řadu veterinárních přípravků.

Inovativní lahvičky TRAUMAPET mají výborný design, který se skrývá v úzkém tvaru. Příjemný, úzký tvar lahve padne lépe do každé ruky.  Vzhledem ke svému tvaru a ideálním rozměrům je vhodná na cesty. Nezabírá tolik místa a je perfektní i na posílání v poštovních obálkách, což byl i jeden z dalších požadavků.  Měkký plastový materiál usnadňuje jemné zmáčknutí a aplikování. Lahvičku jsme navrhli s reliéfním logem TRAUMAPET, které lze tudíž poznat na pohmat.

NanoComplex s.r.o., VÝROBCE VETERINÁRNÍCH PŘÍPRAVKŮ TRAUMAPET se zabývá aplikovaným výzkumem na poli moderních technologií, jejich transferem do praxe a komerčním využitím nanotechnologií. Postupem času, získáváním znalostí a zkušeností, se společnost stala vyhledávaným partnerem nejen pro spolupráci ve výzkumu a vývoji, ale také při transferu nových poznatků do praktických aplikací.

Řada Traumapet, pro kterou byly lahve vytvořeny využívá nanotechnologicky připravených produktů pro zlepšení kvality života našich čtyřnohých mazlíčků a napomáhá při řešení jejich nepříjemných zdravotních stavů. Je založená na antibakteriálním působení nano stříbra. Tyto přípravky spolu s dalšími látkami napomáhají hojení ran a zkracují nepříjemné komplikace života našich zvířecích mazlíčků, které jim nemůžeme vysvětlit tak, jak to lze vysvětlit lidským pacientům. Proto je každý den, o který se zkrátí léčba, vítaným ulehčením pro obě strany.

Chcete vidět lahvičky TRAUMAPET? Podívejte se na ukázku naší práce.

Máte zájem o návrh lahve? Pokud se chcete na cokoli zeptat nebo poptat svůj originální obal, napište nám.

 

 

P1 Traumapet 10-50-100-200ML 13-4-2023

P5 Traumapet 10-50-100-200ML 13-4-2023

 

P4 Traumapet 10-50-100-200ML 13-4-2023P3 Traumapet 10-50-100-200ML 13-4-2023

Případová studie - výroba lahve pro firmu DOCHEMA

OKSANA lahev baner-30-3-2023

 

Firma DOCHEMA s.r.o. vznikla v polovině roku 2003 jako nástupce sdružení D&Z - CHEMIE, které v oblasti výroby drogistického sortimentu působilo od roku 1995. Hlavními vyráběnými produkty jsou čisticí a odmašťovací, prací a avivážní prostředky, průmyslové odmašťovače, kosmetické výrobky a superkoncentráty.

Od začátku výroby dochází k vývoji vlastních receptur a technologických postupů. Firma DOCHEMA s.r.o. neustálé rozšiřuje sortiment. Inovuje obaly a etikety s využitím nejnovějších vstupních surovin pro náplně a to vše při vysoké kvalitě a nízké ceně, která zákazníka mile překvapí.
Její motto zní: „Ideální výrobky pro Vaši domácnost“

S inovací obalů se firma obrátila na nás s požadavkem navrhnout univerzální lahev, která bude použita pro několik druhů čistících výrobků.

Jedním z nových obalů firmy Dochema s.r.o. je lahev OKSANA – univerzální PET lahev s uchem na čistící prostředky.

V posledních letech se design a trendy PET lahví výrazně změnily. Jednoduchý, čistý a minimalistický design lahve je velmi populární a láká zákazníky. I my jsme zvolili jednoduchý design lahve moderního a elegantního vzhledu. Lahev  je pevná, vyrobená z velmi odolného plastu PET.  Vysoce čirá, i bílá o objemu 1l. Moderní praktické držadlo usnadní přenášení a skladování tekutin. Plastové lahve mají širší hrdlo pro snadné plnění a splňují požadavek zákazníka.

Máte zájem o návrh lahve nebo chcete poptat svůj originální obal, napište nám

 

OKSANA lahev-30-3-2023

 

2OKSANA lahev-30-3-2023

Případová studie - výroba lahve pro firmu COSTA COFFEE

Costa COFFEE lahve-27-3-2023

 

Cílem našeho projektu bylo vytvořit nový design lahvičky, která každého zaujme.

Luxusní hranatá lahev s reliéfním logem firmy COSTA COFFEE, osloví a ukazuje, že zákazník drží v rukou něco speciálního. Nová lahev ze 100% recyklovaného materiálu musela splňovat určité podmínky, které jsme s klientem odladili. Pravidelná zpětná vazba od klienta pomohla k doladění lahve. Čistý a jednoduchý styl se klientovi líbil a splnil jeho požadavky. Je krásně čirá v objemech 300ml a 700ml. Lahev je vyrobena z pevného, odolného 100% r-PET plastu, s klasickým širokým uzávěrem. Použitím tohoto materiálu se připojují k ochraně životního prostředí. Materiál r-PET se vyrábí recyklací PET, tak společně šetříme přírodní zdroje. Lahev můžete používat opakovaně. 

Lagardère Travel Retail, jako jedna ze dvou divizí skupiny Lagardère Group, je předním světovým provozovatelem ve sféře cestovního maloobchodu. V České republice působí Lagardère Travel Retail, a.s. od roku 1999.
Obchodní strategií skupiny je vytvořit pevný a jedinečný vztah mezi zákazníkem a nabízeným obsahem. Provozuje, inovuje 350 prodejních míst zaměřené na gastronomické potěšení zákazníka, jako výbornou kávu, pečivo ve francouzském stylu nebo občerstvením na cestách i na letišti. Zastřešují silné portfolio značek v oblasti gastro konceptů např. firmu COSTA COFFEE. Costa Coffee je celosvětově nejrychleji rostoucím kavárenským řetězcem, který zákazníci milují pro jeho kávu. Společnost byla založena v roce 1971 bratry Sergiem a Brunem Costa a sídlí ve Spojeném království. Mimo Velkou Británii má řetězec kavárny v dalších 28 zemích celého světa. Kavárny této společnosti najdete na letištích, knihovnách, hotelech, kinech, obchodech TESCO, restauracích, motorestech atd.

S nápojem v této lahvi se setkáte i Vy a věříme, že budete jejich spokojenými zákazníky.

Pokud chcete poptat svůj originální obal, napište nám. 

 

P1 COSTA COFFEE 16-8-2022

P2 COSTA COFFEE 16-8-2022

P3 COSTA COFFEE 16-8-2022

Případová studie - výroba lahve pro firmu Bubblestar CZ s.r.o.

 OXO lahve-22-12-2022baner

  

Při spolupráci se značkou OXO bylo cílem navrhnout zajímavou PET lahev na čajové nápoje, která se bude dobře držet a bude pasovat do speciálního balíčku OXO HOME.

Proto byl zvolen hranatý tvar, s reliéfním logem, které lze poznat na pohmat i při pití produktu.

OXO BUBBLE TEA je český výrobce a prodejce originálního BUBBLE TEA, jehož základem je směs zeleného jasmínového čaje a ovocných sirupů. Speciální přísadou drinků jsou práskající kuličky, které se vyrábí z mořské řasy a pochází z vlastní výroby.

OXO TEA nápojová lahev 600ml a OXO TEA lahev 360ml je vyráběná z materiálu, který splňuje podmínky pro styk s potravinami. Plastové lahve jsou krásně čiré a barevné provedení čajových nápojů v nich vynikne.

Podívejte ne na ukázku naší práce.

Máte zájem o návrh lahve? Pokud se chcete na cokoli zeptat nebo poptat svůj originální obal, napište nám

 

P1 Lahev OXO-12-11-2021

P2 Lahev OXO-12-11-2021

P3 Lahev OXO-12-11-2021

Případová studie - výroba lahve pro firmu OMA CZ,a.s.

baner CARLINE lahev-4l-7-10-2022

 

Do návrhů lahví vkládáme srdce, snažíme se, aby každá plastová lahev byla unikátní a vhodná pro daný produkt.

Unikátní tedy i pro firmu OMA CZ, a.s., která měla požadavek vytvořit čirou lahev CARLINE na směsi do ostřikovačů s atraktivním designem, který pasuje do jejich řady výrobků.

Navržený tvar má příjemný design a obohatí sortiment obalů na výrobky, které společnost sama vyrábí. Lahev je nerozbitná, velmi pevná a odolná. Vyrobena z PET plastu. Lahev CARLINE PET v objemu 4l je lehká, takže manipulace, přeprava a skladování je snadné. Široké hrdlo umožňuje snadné vylévání kapaliny do nádržky a s uzávěrem, ouškem tvoří praktický obal .

Společnost OMA CZ, a.s. je tradiční, ryze českou, výrobní a distribuční společností v oboru mazacích olejů, plastických maziv, autochemie, autokosmetiky a asfaltových výrobků v Česku. Je i přímým výrobcem vlastních produktů, se kterými uspokojí i nejnáročnější požadavky zákazníků.

Líbí se Vám čirá lahev CARLINE? Máte zájem o návrh lahve? 

Pokud se chcete na cokoli zeptat nebo poptat svůj originální obal, napište nám. 

 

P1 CARLINE lahev-4l-7-10-2022

 

P2 CARLINE lahev-4l-7-10-2022

Případová studie - výroba lahviček pro firmu Paul

PS PAUL lahev-1l-18-3-2022

 

 

LAGARDERE je hlavním hráčem na trhu maloobchodního prodeje v cestovním ruchu. Zaměřují se na gastronomické potěšení zákazníka kvalitním občerstvením na cestách i na letišti. Zastřešují silné portfolio značek v oblasti gastro konceptů např. firmu Studené nápoje — PAUL (paul-cz.com).

Dlouholetou rodinnou firmu, pro kterou jsme vytvořili zajímavou lahev PAUL na studené nápoje. Její zajímavý hranatý tvar je odlišný od kulatých lahví. Reliéfní logo lze poznat na pohmat i při pití produktu.

Tato firma se vydala cestou v boji proti nadměrné spotřebě plastů - "Dost bylo plastu".

Tuto myšlenku podporuje i naše firma svými obaly ze 100 % recyklovaného materiálu, jež pro firmu Paul dodáváme.

 

1 Lahev PAUL 700ml-22-6-2021

 

2 Lahev PAUL 700ml-22-6-2021

Případová studie - výroba lahviček pro Safari Dvůr Králové

 Safari1

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ realizoval unikátní projekt – SAFARI PIVOVAR, ve kterém vaří od roku 2018 své jedinečné pivo a plní ho do našich zajímavých PET lahví.

Safari pivovar je úzce spojen s nosorožci – jeho provozem podporují zásadní chovatelský program Safari parku, a to celosvětovou ochranu nosorožců, kteří jsou nositeli jmen hlavních druhů piv SAFARI.

Námi navržená lahev má originální motiv nosorožce a netradiční tvar s čitelným a výrazným nápisem SAFARI PIVOVAR

Firma BEMA se také připojila k ochraně životního prostředí a na dané pivo dodáváme obaly ze 100% recyklované suroviny.

Pro SAFARI jsme navrhli praktickou, dobře skladovatelnou a odolnou lahev. Různého použití na pivo, vodu, limonádu s prolisovanými logy a nápisy SAFARI GASTRO.

Chcete vidět lahvičku SAFARI PIVOVAR nebo SAFARI GASTRO? Podívejte ne na ukázku naší práce.

Máte zájem o návrh lahve? Pokud se chcete na cokoli zeptat nebo poptat svůj originální obal, napište nám.

 

P1 ZOO-pivni lahev-1l-16-2-2022

 

P2 ZOO-pivni lahev-1l-16-2-2022

P3 ZOO-pivni lahev-1l-16-2-2022

Případová studie - výroba lahviček pro fresh sítě Fruitisimo

Frutissimo

Při spolupráci se značkou Fruitisimo bylo cílem navrhnout netradiční lahvičku na džusy a freshe, která se bude dobře držet a zákazník si ji zapamatuje.

Proto byl zvolen hranatý tvar, odlišný od oblých, kompaktních lahviček, které jsou na trhu a vyvolávají dojem přátelské roztomilosti.

Fruitisimo vyrábí džusy a freshe z čerstvého ovoce a symbolizuje pro svého městského konzumenta nekompromisní hodnoty ochrany zdraví, čerstvých surovin a nulových přídavků chemie. To rezonuje i s pevným rozhodnutím, které o své konzumaci činí veganští zákazníci.

Pro tyto zásady se hranatý tvar hodí nejen k hmatatelnému držení něčeho substanciálního, ale i k hodnotám značky.

Navrhli jsme lahvičku s reliéfním logem, které lze tudíž poznat na pohmat, při pití produktu.

FRUITISIMO nápojová lahev 0,6l a FRUITISIMO lahev 0,3l je vyráběná ze stoprocentně recyklovaného materiálu pro zdravé nápoje. Díky tomu jsou obaly šetrnější k životnímu prostředí.

Materiál r-PET se vyrábí recyklací PET, tak společně s vámi šetříme přírodní zdroje. Lahev můžete používat znovu a znovu.

 

 

 

P3 Fruitisimo 0,6L-11-11-2021

 

 

P4 Fruitisimo 0,6L-11-11-2021